Julkaisut

Edellinen sivu

Tekninen audiologia 2005

toim. Sorri M, Lehtonen T
2002

hinta
12,00 € (jäsenet)
15,00 € (muut)

Aiheita:

Ääni fysikaalisena käsitteenä ja psykoakustiikan kannalta
Puheen akustiset piirteet
Mittalaitteiden kalibraatio ja tutkimustilat
Huoneakustiikka
Kuulontutkimuslaitteiden valinta perus- ja erikoissairaanhoidossa