Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma vuodelle 20201. KOULUTUSTOIMINTA§ 41. Valtakunnalliset audiologian päivät oli suunniteltu pidettäviksi Helsingissä 1.-3.4.2020. Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi suunnitellut koulutuspäivät on peruttu ja niitä ei järjestetä vuonna 2020.

2. KUSTANNUSTOIMINTA§ Koronavirustilanteen vuoksi ei valtakunnallisten audiologian päivien julkaisua paineta koulutuspäivien peruunnuttua.

3. TIEDOTUSTOIMINTA JA AUDIOLOGIAN ALAN KEHITTÄMINEN§ SAY:n kotisivujen ylläpito ja ajan tasalla pitäminen

§ Sisäinen tiedotustoiminta, jäsenkirjeet

§ SAY tekeminen tunnetuksi alan ammattilaisille sekä tutkimus- ja kuntoutusyksiköille

§ Tiedottaminen valtakunnan lehdissä

4. ALAN TIETEELLISTEN TUTKIMUSTEN JA KEHITTÄMISTÖIDEN TUKEMINEN APURAHOIN JA POSTERISTIPENDEIN5. UUSIEN JÄSENTEN REKRYTOINTI6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (ERITYISESTI EFAS JA NAS)7. OSALLISTUMINEN ERILAISIIN VALTAKUNNALLISIIN AUDIOLOGIAA EDISTÄVIIN KEHITYSHANKKEISIIN8. LAUSUNTOJEN ANTAMINEN AUDIOLOGIAA KOSKEVISSA ASIOISSA9. YHTEISTYÖ MUIDEN ALAN JÄRJESTÖJEN KANSSA