Toimintakertomus 2023

1. Toiminnan pääpaino
Kyseessä oli yhdistyksen 41. toimintavuosi. Toiminnan pääpaino oli audiologian alan koulutuksessa, tutkimuksen tukemisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

2. Jäsenet
Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 216 jäsentä. Heistä 11 on kunniajäseniä ja eläkkeellä on 54 jäsentä.

3. Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimi Antti Aarnisalo. Hallituksessa varsinaisina jäseninä toimivat Jarno Kujansivu (vpj.), Kaija Kauppi (siht.), Paula Peräsalo, Kati Pesonen-Simonen, Jaakko Salonen, Jarkko Tulasalo ja Erja Välisalo-Leinonen. Varajäseninä Jukka Kokkonen, Jenna Koskelo ja Mikko Yliaska. Aiempien päätösten mukaisesti hallituksen kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Tarja Wäre ja varatoiminnantarkastaja oli Sari Mykkänen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Kaija Kauppi. Rahastonhoitajana toimi Kati Aura, Tilitoimisto Siilin Laskenta Ky.

4. Hallituksen kokoukset
Hallitus piti vuoden 2023 aikana 7 kokousta, joista viisi pidettiin etäkokouksena: 15.1.; 27.4.; 17.5.; 23.8. ja 15.11., sekä kaksi läsnäolokokousta koulutuspäivien yhteydessä 29.3. ja 31.3. (järjestäytymiskokous).

5. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.3.2023 Tampereella. Läsnä oli 30 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa yhdistykseen hyväksyttiin 4 uutta jäsentä. Jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 150 euroa.

6. Koulutus- ja julkaisutoiminta
Valtakunnalliset audiologian päivät pidettiin Tampereella hybridikoulutuksena 29.-31.3.2023. Teknisen iltapäivän koulutukseen osallistui 130 henkilöä, joista 30 osallistui etäyhteydellä. Varsinaisilla audiologian päivillä oli noin 200 osallistujaa, joista noin 40 osallistui etäyhteyden kautta koulutuspäiville.

SAY:n jäseniä on toiminut kouluttajina meneillään olevalla Metropolian audionomikurssilla.

7. Edustus muissa järjestöissä
Petri Mattila on osallistunut yhdistyksen äänivaltaisena edustajana Efas –kongressiin 3.-6.5.2023, Kroatian Sibenik. Jukka Kokkonen on toiminut Nas-hallituksen jäsenenä, hän on myös edustanut yhdistystä Reykjavikissa 30.5.2023 pidetyssä Nas vuosikokouksessa. Aarno Dietz on kuulunut Suomesta International Journal of Audiology -lehden toimikuntaan Nas edustajana.

8. Tiedotus ja kannanotot
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana neljä.

Suomen audiologian yhdistys on laatinut yhdessä Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n Suomen Neonatologien kanssa Suomen synnytyssairaaloille vastasyntyneen molemminpuolisen kuulon seulonnan suosituksen.

9. Yhdistyksen apurahat ja stipendit
Yhdistys myönsi vuonna 2022 yhteensä 8000€ apurahoja:

Yliopisto-opettaja, knk-erikoislääkäri Elise Jaaskan väitöskirjatutkimukselle, ”Ikääntyvien kuulo – epidemiologinen seurantatutkimus”. Kyseessä on pohjoissuomalaiseen ARHI (age-related hearing impairment) aineistoon pohjautuvan seurantatutkimuksen kolmas tutkimuskokonaisuus. Yhdistys on myöntänyt apurahaa 4000€.

LL ja korva-, nenä- ja kurkkutauteihin erikoistuvan lääkäri Akseli Tommilan väitöskirjatutkimukselle, Syöpähoitojen vaikutus hälykuuloon ja kuulospesifiin elämänlaatuun. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sytostaatit (sisplatiini, oksaliplatiina) sekä pään- ja kaulan alueen sädehoito vaikuttaa hälykuuloon. Yhdistys on myöntänyt apurahaa 4000€.