Toimintakertomus 2021

1. Toiminnan pääpaino
Kyseessä oli yhdistyksen 39. toimintavuosi. Toiminnan pääpaino oli audiologian alan koulutuksessa, tutkimuksen tukemisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

2. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 212 jäsentä, joista kunniajäseniä on 11 henkilöä.

3. Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimi Antti Aarnisalo. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Mikko Yliaska (vpj.), Antti Hyvärinen, Kaija Kauppi (siht.), Jukka Kokkonen, Paula Peräsalo, Jaakko Salonen ja Ville Sivonen. Varajäseninä Jarno Kujansivu, Virpi Vilen ja Erja Välisalo-Leinonen. Aiempien päätösten mukaisesti hallituksen kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet.

Tilintarkastajana toimi KHT Mika Kaarisalo, toiminnantarkastajana Satu Rimmanen ja varatilintarkastajana KHT Anne Malin. Yhdistyksen sihteerinä toimi Kaija Kauppi. Rahastonhoitajana toimi Kati Aura, Tilitoimisto Siilin Laskenta Ky.

4. Hallituksen kokoukset
Hallitus piti vuoden 2021 aikana koronavirustilanteen vuoksi seitsemän etäkokousta: 21.1.; 2.2.; 14.4.; 16.4. (järjestäytymiskokous), 25.5.; 22.9. ja 24.11.

5. Vuosikokous
Koronavirustilanteen vuoksi yhdistyksen vuosikokous pidettiin etänä 15.4.2021 Helsingissä. Läsnä oli 26 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa yhdistykseen hyväksyttiin 2 uutta jäsentä. Jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 150 euroa. Vuosikokous käsitteli ja hyväksyi nyt toisen kerran sääntömuutosehdotuksen 10§, jossa yhdistyksen toiminnantarkastajan valinta muutetaan yhdistyslain mukaiseksi, jolloin jatkossa valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Sääntömuutos on hyväksytty yhdistysrekisteriin toimikauden aikana.

6. Koulutus- ja julkaisutoiminta
Koronavirustilanteen vuoksi audiologian päivät pidettiin etäkoulutuksena Helsingissä, koulutuspäivien webinaariin oli ilmoittautunut noin 150 osallistujaa.

SAY:n jäseniä on toiminut kouluttajina syksyllä alkaneella Metropolian audionomikurssilla.

7. Edustus muissa järjestöissä
Ville Sivonen on osallistunut yhdistyksen edustajana 12.9.2021 Oslossa pidettyyn NAS vuosikokoukseen. Jukka Kokkonen valittiin NAS hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudeksi 2021-2022. Niin ikään Jukka Kokkonen on osallistunut Suomen edustajana Efas GA:han.

8. Tiedotus ja kannanotot
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana neljä.

Yhdistyksen toimesta on aloitettu projekti, jonka toimesta tullaan laatimaan Say:n suositus hyvästä kuulon kuntoutuskäytännöstä Suomessa.

9. Yhdistyksen apurahat ja stipendit
SAY on myöntänyt vuoden 2021 yhdistyksen apurahoja seuraavasti: 2000€ Sosterin tutkimusryhmälle Mikko Aho, Kimmo Hujala, Aki Nevalainen, Kaisa Nuopponen, Jenni Ruohoaho, Mervi Hirvonen, Kati Pesonen-Simonen ja Jeremias Tolkki: Sosterissa kehitetyn Kuulopolku-mallin tuloksellisuuden tutkimusta ja raportointia varten. 1000€ FM, tohtorikoulutettava, puheterapeutti Lotta Seppäsen väitöskirjatutkimukseen: Musiikki ja laulaminen osana kuulovammaisten lasten puheen ja kielen kehitystä.

Toimintakertomus 2020



1. Toiminnan pääpaino
Kyseessä oli yhdistyksen 38. toimintavuosi. Toiminnan pääpaino oli audiologian alan koulutuksessa, tutkimuksen tukemisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

2. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 233 jäsentä, joista kunniajäseniä on nyt 11 henkilöä.

3. Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimi Antti Aarnisalo. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Mikko Yliaska (vpj), Antti Hyvärinen, Misa Jaakkola, Kaija Kauppi (siht.), Jukka Kokkonen, Sari Mykkänen ja Ville Sivonen. Varajäseninä Paula Peräsalo, Virpi Vilen ja Erja Välisalo-Leinonen. Aiempien päätösten mukaisesti hallituksen kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet.

Tilintarkastajana toimi KHT Mika Kaarisalo, toiminnantarkastajana Satu Rimmanen ja varatilintarkastajana KHT Anne Malin. Yhdistyksen sihteerinä toimi Kaija Kauppi. Rahastonhoitajana toimi Kati Aura, Tilitoimisto Siilin Laskenta Ky.

4. Hallituksen kokoukset
Hallitus piti vuoden 2020 aikana yksitoista kokousta: kokous 11.2. ja puhelinkokoukset 11.3.; 27.5.; 19.8.; 8.9., 24.11., sekä sähköpostikokoukset 10.1.; 27.2.; 22.3.; 30.3.; 16.9.(järjestäytymiskokous). Lisäksi pidettiin yksi puhelinneuvottelu 16.3., josta muistio.

5. Vuosikokous
Koronavirustilanteen vuoksi yhdistyksen vuosikokous saatiin pidettyä 16.9.2020 Helsingissä. Läsnä oli 4 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa yhdistykseen hyväksyttiin 6 uutta jäsentä. Jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 150 euroa. Vuosikokous käsitteli ja hyväksyi ensimmäisen kerran sääntömuutosehdotuksen 10§, jossa yhdistyksen toiminnantarkastajan valinta muutetaan yhdistyslain mukaiseksi, jolloin jatkossa valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.


6. Koulutus- ja julkaisutoiminta
Koronavirustilanteen vuoksi audiologian päivät peruttiin kokonaan toimintavuodelta 2020 ja ne päätettiin siirtää seuraavalle toimintakaudelle. Yhdistyksellä ei ollut mitään tapahtumia toimintakauden aikana poikkeustilanteen vuoksi.

SAY:n jäseniä on toiminut kouluttajina Metropolian audionomikurssilla.

7. Edustus muissa järjestöissä
NAS vuosikokous pidettiin etäyhteydellä 10.11.2020 Tanskasta. Yhdistyksen edustajana oli Jukka Kokkonen. Kerttu Huttusen toimikausi NAS hallituksen jäsenenä päättyi. Hänen tilanneen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2021-2022 NAS hallitukseen valittiin Jukka Kokkonen.

8. Tiedotus ja kannanotot
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana neljä.

9. Yhdistyksen apurahat ja stipendit
SAY on myöntänyt vuoden 2020 (3000 €) yhdistyksen apurahan jaettuna seuraavasti: 2000€ Työryhmä Sari Vikman, Kerttu Huttunen ja Kati Pajo: Mobiilisovellukseksi työstettävän Kuulorata käyttöön -kuulonharjoitusmenetelmän soveltuvuus kuulokojetta ja/tai sisäkorvaistutetta käyttävien henkilöiden kuulonkuntoutukseen -hankkeen kehittämistyön kustannuksiin. 1000€ Knk-erikoislääkäri Venla Lohi: ”Ikääntyvien kuulo – epidemiologinen seurantatutkimus” -väitöstutkimuksen loppuun saattamiseksi.