Toimintakertomus 2019

1. Toiminnan pääpaino

Kyseessä oli yhdistyksen 37. toimintavuosi. Toiminnan pääpaino oli audiologian alan koulutuksessa, tutkimuksen tukemisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

2. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 246 jäsentä, joista kunniajäseniä on nyt 11 henkilöä. Toimintavuoden aikana uusiksi kunniajäsenikseen kutsuttiin Voitto Kotti, Annika Loimula-Kontkanen ja Irja Nuojua.

3. Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimi Antti Aarnisalo. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Mikko Yliaska (vpj), Antti Hyvärinen, Misa Jaakkola, Kaija Kauppi (siht.), Jukka Kokkonen, Sari Mykkänen ja Ville Sivonen. Varajäseninä Kerttu Huttunen, Paula Peräsalo ja Virpi Vilen. Aiempien päätösten mukaisesti hallituksen kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet.

Tilintarkastajana toimi KHT Mika Kaarisalo, toiminnantarkastajana Satu Rimmanen ja varatilintarkastajana KHT Anne Malin. Yhdistyksen sihteerinä toimi Kaija Kauppi. Rahastonhoitajana toimi Kati Aura, Tilitoimisto Siilin Laskenta Ky.

4. Hallituksen kokoukset

Hallitus piti vuoden 2019 aikana kahdeksan kokousta: kokoukset 31.1., 10.4., 11.4. ja järjestäytymiskokouksen 12.4., 11.9., 18.11., puhelinkokouksen 29.5. sekä sähköpostikokouksen 13.5.

5. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.4.2019 Kuopiossa. Läsnä oli 35 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa yhdistykseen hyväksyttiin 4 uutta jäsentä. Jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 150 euroa. Vuosikokous hyväksyi sääntömuutoksen koskien hallituksen erovuoroisuutta. Sääntömuutoksella turvataan se, että hallituksen toiminnassa olisi jatkuvuutta, eivätkä kaikki hallituksen jäsenet vaihtuisi yhtä aikaa.

6. Koulutus- ja julkaisutoiminta

XL Valtakunnalliset audiologian päivät järjestettiin Kuopiossa 11.-12.4.2019. Päivillä oli 154 osallistujaa. Päivien aiheina olivat mm. audiologian päivät 40 vuotta, hälypuhetesti, muuttuva koulumaailma ja sisäkorvaistutehoidon kriteerit. Audiologian päivistä valmistui julkaisu.

Toistaiseksi viimeiset teknisen audiologian koulutuspäivät pidettiin 18.-19.11.2019 Helsingissä, niillä oli noin 130 osallistujaa. Koulutuspäivien aiheita olivat: Kuulokojeiden tekniikka, mittaukset, sekä ajankohtaista ja uutta laadunvarmistuksesta ja sisäkorvaistutteista. Teknisen audiologian koulutuspäivien yhteydessä järjestettiin myös suosittu koulutus korvakappaleen mallinotosta.

SAY:n jäseniä on toiminut kouluttajina Metropolian audionomikurssilla.

7. Edustus muissa järjestöissä

EFAS kongressi pidettiin toukokuussa Portugalin Lissabonissa. Yhdistyksen edustajana toimi Sari Mykkänen.

NAS vuosikokous pidettiin 3.9. Helsingissä. Yhdistyksen edustajana oli Antti Aarnisalo. Kerttu Huttunen toimii NAS hallituksen jäsenenä kaksivuotiskautta 2018-2020.

8. Tiedotus ja kannanotot

Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana neljä.

9. Yhdistyksen apurahat ja stipendit

SAY on myöntänyt vuoden 2019 (4000 €) yhdistyksen apurahan knk-erikoislääkäri Venla Lohelle tutkimukseen, joka on osa hänen väitöskirjatyötään ”Ikääntyvien kuulo – epidemiologinen seurantatutkimus”.