Uutiset

2023-01-02 14:11:05

Apurahat

Suomen audiologian yhdistys on myöntänyt vuoden 2023 apurahat seuraavasti: Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikölle tutkimushankkeeseen: Katse huulioon? – Optimaalisen katseen käyttötavan ja ilmeiden roolin tunnistaminen kuulovammaisten ja normaalikuuloisten lasten huuliolukutaitojen tukemisessa. Rahoitusta haetaan Näkörata-sovelluksen ohjelmointikuluihin. Yhdistys on myöntänyt apurahaa 4000€.

LL Laura Ihalaisen väitöskirjatutkimukseen: BREM-TUTKIMUS - REM-mittausten hyödyn validointi kuulokojesovituksessa. Tutkimuksen tavoite on selvittää, parantaako REM-mittauksella säädetty kuulokoje potilaan elämänlaatua ja toiminnallista kuuloa verrattuna kojevalmistajien valmiisiin säätöalgoritmeihin. Lisäksi pyritään selvittämään, onko REM-mittauksen tekeminen kustannustehokasta suhteessa sen antamiin mahdollisiin hyötyihin ja lisääkö REM-mittauksen kautta säädetty laite potilaiden halukkuutta käyttää laitteitaan ajallisesti enemmän. Yhdistys on myöntänyt apurahaa 4000€.

Yhdistys onnittelee apurahan saajia.