Uutiset

2021-03-05 11:29:48

Vuosikokouskutsu

Say:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään väliaikaisen poikkeamislain (290/2020) nojalla etäkokouksena torstaina 15.4.2021 kello 14:40 alkaen. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset 10§ asiat, sekä sääntömuutosehdotus 10§ koskien toiminnantarkastajan valintaa yhdistyslain mukaiseksi. Kokouksessa ovat puhe- ja äänivaltaisia kaikki yhdistyksen jäsenet. Vuosikokoukseen edellytetään yhdistyksen jäseniltä ennakkoilmoittautumista, joka lähetetään yhdistyksen sihteerille 12.4.2021 mennessä osoitteeseen: kaijavee@gmail.com. Ennakkoilmoittautuneille lähetetään vuosikokoukseen osallistumista varten oma Zoom –linkki sähköpostiin. Tervetuloa!

Hallitus