in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
Liity jäseneksi!
Yhteystiedot
Linkkejä
Arkisto
 
 UUTTA!

Suomen audiologian yhdistys ry. julistaa haettavaksi apurahoja audiologian alan tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Apurahojen hakuaika päättyy 9.11.2018. SAY:n hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse yhdistyksen sihteerille (kaijavee@gmail.com). Vapaamuotoisen, allekirjoitetun anomuksen lisäksi tarvitaan liitteenä tutkimussuunnitelma ja apurahan käyttösuunnitelma. Apurahan saajan on toimitettava yhdistykselle raportti apurahan käytöstä ja tutkimustuloksista yhden vuoden kuluessa apurahan maksamisesta. Lisäksi yhdistykselle on toimitettava tutkimustyön loppuraportti ja apurahan saajan tulee esitellä tutkimuksensa tuloksia Valtakunnallisilla audiologian päivillä. Apurahoista päätetään marraskuun hallituksen kokouksessa ja ne maksetaan tämän vuoden aikana.


Posterit. Valtakunnallisille audiologian päiville voi osallistua tuomalla postereita eli julisteita. Näissä ei-kaupallisissa postereissa voi esitellä kuulonhuollon alaan kuuluvia kehityshankkeita, kokeiluja, koulutusta ja pienimuotoisia tutkimuksia, kuten opinnäytetöitä. Posteria audiologian päiville ehdottavaa pyydetään lähettämään enintään 500 sanan abstrakti eli yhteenveto sähköpostitse SAY:n sihteerille viimeistään 9.11.2018. Hyväksytyistä abstrakteista pyydetään tekemään posteri. Posterin muoto ja ulkonäkö ovat vapaat. Koko saa olla enintään A0 (leveys 84 cm, korkeus 119 cm). Posteri tuodaan paikalle audiologian päivien alkaessa ja kukin tuoja huolehtii myös posterin poistamisesta koulutuspäivien päättyessä. Posterin esittäjän ei tarvitse maksaa päivien ilmoittautumismaksua ja valmistuskustannuksiin voi anoa yhdistykseltä pienehköä stipendiä (anomisessa on sama menettelytapa ja hakuaika kuin apurahoissa).


Yhdistyksen kotisivut tulevat uudistumaan syksyn aikana. Jäsenten antamaa palautetta hyödynnetään kotisivu-uudistuksessa.

Teknisen audiologian koulutuspäivät järjestetään Helsingissä 19.-20.11.2018. Tänä vuonna uusittu ohjelma. Koulutuspäivillä aiheita ovat nykyaikaisten kuulokojeiden teknologia, käytännöt ja laadunvarmistus. Koulutuspäiville ilmoittautuminen Koulutusta –välilehden kautta.
Koulutuspäivien ohjelman löydät täältä

Seuraavat audiologian päivät järjestetään Kuopiossa 11.-12.4.2019, tarkempi ohjelma myöhemmin. Alustavasti koulutuspäivien aiheita ovat hälypuhetesti, kuulemisen haasteet muuttuvassa oppimisympäristössä ja liikkuvissa kouluratkaisuissa sekä audiologian historiaa ja tulevaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön audionomikoulutuksen kehittämiseksi syksyllä 2013 asettaman työryhmän raportti on luettavissa ja ladattavissa osoitteesta:

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr12.pdf?lang=fi

Audionomikoulutusraporttiin ministeriön pyytämiltä tahoilta tulleet lausunnot löytyvät sivulta:

http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=19783&tVNo=4&sTyp=Selaus