Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 20191. KOULUTUSTOIMINTA


- 40. Valtakunnalliset audiologian päivät, Kuopio 11.-12.4.2019
- Teknisen audiologian koulutuspäivät, osa II, Helsinki xx.-xx.11.2019

2. KUSTANNUSTOIMINTA


- Valtakunnallisten audiologian päivien julkaisu
- Teknisen audiologian koulutuspäivien julkaisu

3. TIEDOTUSTOIMINTA JA AUDIOLOGIAN ALAN KEHITTÄMINEN


- SAY:n kotisivujen ylläpito ja ajan tasalla pitäminen
- Sisäinen tiedotustoiminta, jäsenkirjeet
- SAY tekeminen tunnetuksi alan ammattilaisille sekä tutkimus- ja kuntoutusyksiköille
- Tiedottaminen valtakunnan lehdissä

4. ALAN TIETEELLISTEN TUTKIMUSTEN JA KEHITTÄMISTÖIDEN TUKEMINEN APURAHOIN JA POSTERISTIPENDEIN5. UUSIEN JÄSENTEN REKRYTOINTI6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (ERITYISESTI EFAS JA NAS)7. OSALLISTUMINEN ERILAISIIN VALTAKUNNALLISIIN AUDIOLOGIAA EDISTÄVIIN KEHITYSHANKKEISIIN8. LAUSUNTOJEN ANTAMINEN AUDIOLOGIAA KOSKEVISSA ASIOISSA9. YHTEISTYÖ MUIDEN ALAN JÄRJESTÖJEN KANSSA