Toimintasuunnitelma 2024

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024


1. KOULUTUSTOIMINTA
43. Valtakunnalliset audiologian päivät järjestetään Tampereella 29.-31.3.2023. Koulutuspäivillä on teknisen audiologian iltapäiväkoulutus 29.3. ja varsinaiset audiologian päivät pidetään 30.-31.3.2023.

2. KUSTANNUSTOIMINTA
Valtakunnallisten audiologian päivien koulutusmateriaali julkaistaan jatkossa yhdistyksen kotisivuilla.

3. TIEDOTUSTOIMINTA JA AUDIOLOGIAN ALAN KEHITTÄMINEN
SAY:n kotisivujen ylläpito ja ajan tasalla pitäminen

Sisäinen tiedotustoiminta, sähköiset jäsenkirjeet

SAY tekeminen tunnetuksi alan ammattilaisille sekä tutkimus- ja kuntoutusyksiköille

Tiedottaminen valtakunnan lehdissä

4. ALAN TIETEELLISTEN TUTKIMUSTEN JA KEHITTÄMISTÖIDEN TUKEMINEN APURAHOIN JA POSTERISTIPENDEIN

5. UUSIEN JÄSENTEN REKRYTOINTI

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (EFAS JA NAS)

7. OSALLISTUMINEN ERILAISIIN VALTAKUNNALLISIIN AUDIOLOGIAA EDISTÄVIIN KEHITYSHANKKEISIIN

8. LAUSUNTOJEN ANTAMINEN AUDIOLOGIAA KOSKEVISSA ASIOISSA

9. YHTEISTYÖ MUIDEN ALAN JÄRJESTÖJEN KANSSA