Toimintasuunnitelma 2018

1. KOULUTUSTOIMINTA


- 39. Valtakunnalliset audiologian päivät, Turku, Naantalin kylpylä 12.-13.4.2018
- Teknisen audiologian koulutuspäivät, Helsinki 19.–20.11.2018

2. KUSTANNUSTOIMINTA


- Valtakunnallisten audiologian päivien julkaisu

3. TIEDOTUSTOIMINTA JA AUDIOLOGIAN ALAN KEHITTÄMINEN


- SAY:n kotisivujen ylläpito ja ajan tasalla pitäminen
- Sisäinen tiedotustoiminta, jäsenkirjeet
- SAY tekeminen tunnetuksi alan ammattilaisille sekä tutkimus- ja kuntoutusyksiköille
- Tiedottaminen valtakunnan lehdissä

4. ALAN TIETEELLISTEN TUTKIMUSTEN JA KEHITTÄMISTÖIDEN TUKEMINEN APURAHOIN JA POSTERISTIPENDEIN


5. UUSIEN JÄSENTEN REKRYTOINTI


6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (ERITYISESTI EFAS JA NAS)


7. OSALLISTUMINEN ERILAISIIN VALTAKUNNALLISIIN AUDIOLOGIAA EDISTÄVIIN KEHITYSHANKKEISIIN


8. LAUSUNTOJEN ANTAMINEN AUDIOLOGIAA KOSKEVISSA ASIOISSA


9. YHTEISTYÖ MUIDEN ALAN JÄRJESTÖJEN KANSSA