in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
Liity jäseneksi!
Yhteystiedot
Linkkejä
Arkisto
 
 


 

6.-7.4.2017 Audiologian päivät, Tampere

6.4.2017
Näkökulmia konduktiivisten kuulovikojen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen, pj. Juha-Pekka Vasama

9:00 Ilmoittautuminen, näyttely ja kahvi
10:00 Avaussanat, prof. Markus Rautiainen
10:10 Konduktiivisten kuulovikojen diagnosoinnin ongelmat, Jaakko Salonen
10:40 Peiteäänen käyttö konduktiivisten kuulovikojen tutkimuksessa, Ville Sivonen
11:05 Välikorvaistutteet, Juha-Pekka Vasama
11:30 Konduktiivisten kuulovikojen hoito- ja kuntoutusongelmat, Jarno Kujansivu
12:00 SAY:n vuosikokous
12:30 Lounas ja näyttely

Ajankohtaista sisäkorvaistutekuntoutuksesta, pj Voitto Kotti

13:30 Sisäkorvaistutetilanne 2017 Suomessa, tulevaisuuden painotukset, Voitto Kotti ja Pirkko Posti
13:50 Erityisindikaatiot sisäkorvaistutteelle, Sari Mykkänen
14:15 Sisäkorvaistutekuntoutuksen vaikutus elämänlaatuun toispuolisessa kuuloviassa, Kati
Härkönen
14:45 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
15:15 Sisäkorva-anomaliat ja neuropatia istutepotilailla ja niiden vaikutus kuntoutustulokseen,
llkka Kivekäs
15:45 Heikko sanantunnistaminen sisäkorvaistutteen avulla – milloin näin käy, ja voiko sille tehdä jotain? Sari Vikman
16:10 Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten tunteiden tunnistaminen puheäänestä, Teija Waaramaa
16:40 Keskustelua
7.4.2017
pj. Sari Mykkänen

9:00 Vuorovaikutuksen väärinkäsitykset, Heikki Harju
9:30 Apurahan saaneen esitys, Ikähuonokuuloisten kuulokojesovituksesta, Kati
Pesonen-Simonen
9:45 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen

Kuulovammaisten nuorten erityistarpeiden huomioiminen, pj. Sari Mykkänen

10:05 Peruskoulujen tarjoama tuki nuoren oppimiseen ja ammatinvalintaan, NN
10:30 Ammatinvalinta, Katja Kokko
11:00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
12:00 Ohjaavan opettajan palvelut perusopetuksessa, Kristiina Pitkänen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
12:30 Kela ja nuoren kuntoutus, Antti Suoniemi, Kela
13:10 Kokemuksia etäkuuntelulaitteiden käytöstä, Merja Piirainen
13:30 Ammatilliset opinnot, erityistarpeet ja tuki, Merja Mustaniemi
14:00 Kuulovamma ja asepalvelus, NN
14:30 Keskustelua ja päätössanat
15:00 Hyvää kotimatkaa!