Kuulonhuolto

Kuulonhuollon alalla toimii useita henkilöstöryhmiä. Sivulla luettelo ja linkit tarkempiin tietoihin

insinööri

Kuuloon liittyvän lääketieteellisen teknologian nopea kehitys on lisännyt teknisen audiologian osaajien tarvetta ja työtehtäviä. Suomessa yliopistollisten sairaaloiden korvaklinikoissa toimii joitakin tekniikan ja luonnontieteellisten alojen yliopistollisen koulutuksen saaneita työntekijöitä esim. audiologiainsinöörin, sairaalainsinöörin, fyysikon ja sairaalafyysikon nimikkeillä. Pohjakoulutuksena heillä voi olla mm. diplomi-insinöörin (DI) tai fyysikon tutkinto (FM) tai jatkotutkinto (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto). Tutkintoon sisältyviä oppiaineita voivat olla esimerkiksi akustiikka, signaalinkäsittely, elektroniikka, mittaustekniikka, lääketieteen tekniikka, biofysiikka, tietojenkäsittely, matematiikka tai teoreettinen tai soveltava fysiikka.

Insinöörin/fyysikon työ voidaan jakaa kliiniseen työhön, järjestelmien ylläpitotehtäviin sekä kehittämiseen ja tutkimukseen. Työnkuva eri yksiköissä voi olla erilainen paikallisten olosuhteiden mukaan. Pääosa työstä tehdään yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.

Insinööri/fyysikko yleensä tekee sisäkorvaistutteiden potilaskohtaisia säätöjä sekä myös tiettyjä audiologian alaan liittyviä potilaskohtaisia tutkimuksia ja mittauksia. Kuulon, puheen ja tasapainon tutkimus- ja mittauslaitteiden, tietojärjestelmien sekä kuulokojeiden, sisäkorvaistutteiden ja apuvälineiden hankinnoissa ja käytössä tarvitaan teknisen audiologian ja laiteteknologian osaamista. Hankintaprosessiin sisältyy hankinta ja käyttöönotto, jonka jälkeen tarvitaan laitteiden ylläpitoa, kalibrointeja sekä käyttäjien teknistä tukea.

Laatutyöhön kuuluu mm. laitteiden ja järjestelmien sekä tutkimusmenetelmien testausta ja kehittämistä. Aktiivinen tutkimus- ja kehittämistyö voi liittyä laajasti teknisen audiologian eri osa-alueisiin esim. uusiin diagnostisiin menetelmiin ja tutkimuslaitteisiin. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kuulonhuollon asiantuntijatehtäviä, audiologian opetustehtäviä sekä yhteistyötä alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.