Kuulonhuolto

Kuulonhuollon alalla toimii useita henkilöstöryhmiä. Sivulla luettelo ja linkit tarkempiin tietoihin

foniatri

Foniatri eli puhe- ja äänihäiriöiden erikoislääkäri

Foniatrian erikoisala on perustettu Suomessa vuonna 1948. Se on lääkärimäärältään yksi pienimmistä itsenäisistä lääketieteen erikoisaloistamme. Foniatrisia yksiköitä on kaikkien yliopistosairaaloiden ohella myös Keski-Suomen keskussairaalassa ja Helsingin terveyskeskuksessa. Yksiköissä työskentelee tällä hetkellä hieman yli 20 foniatria.

Vaikka foniatria on lääkärimäärältään pieni erikoisala, työnkuva on laaja ja monipuolinen. Se edellyttää poikkitieteellistä ajattelua ja osaamista. Työskentely on paljolti moniammatillista tiimityötä, johon lääkärin ohella osallistuvat puheterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, fysio- ja toimintaterapeutti sekä hoitohenkilökunta. Joissakin yksiköissä tiimiin kuuluvat myös audiologi- ja laryngologilääkäri, lasten kuulontutkija, (erityis)lastentarhanopettaja, erityisopettaja, insinööri ja tekninen ohjaaja. Työ on myös verkostotyötä, jossa yhteydet avohoidon kuntouttajiin (puhe- ja muut terapeutit, lastentarhanopettaja, erityisopettaja, sosiaaliviranomaiset) ovat tärkeitä.

Foniatrian alaan kuuluvat lasten puheen- ja kielenkehityksen häiriöt, puheen sujuvuuden häiriöt (erityisesti änkytys), suulakihalkioihin liittyvät puheongelmat, äänihäiriöt ja oppimisvaikeudet.

Myös vammoihin tai sairauksiin liittyvät puhumisen ja kommunikoinnin vaikeudet sekä niiden tietokoneavusteinen kuntoutus kuuluvat foniatrin työnkuvaan. Joissakin sairaaloissa (OYS, KYS, K-SKS) lasten kuulovikojen diagnostiikka ja kuntoutus on keskitetty audiofoniatriseen yksikköön. Potilaiden ikäjakauma vaihtelee vauvasta ISOvaariin.

Foniatriksi voi erikoistua lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut lääkäri, joka on kiinnostunut ihmisläheisestä poikkitieteellisestä työskentelystä. Hyvät ihmissuhde- ja neuvottelutaidot ovatkin tärkeitä foniatrilääkärin avuja. Erikoistumiskoulutus on viiden vuoden mittainen ja se käsittää 9 kk terveyskeskuspalvelua ja 6 kk palvelua sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien että audiologian yksiköissä. Koulutusohjelmaan kuuluvan 3–6 kk:n mittaisen lisäkoulutuksen voi suorittaa jollakin toiminnan kannalta mielekkäällä lääketieteen erikoisalalla kuten lastentaudit, (lasten)neurologia, plastiikkakirurgia, (lasten)psykiatria, perinnöllisyyslääketiede jne. Varsinainen foniatrian eriytyvä koulutus (2 v 9 kk–3 v) tapahtuu yleensä yliopistosairaalassa. Erikoistumiseen vaaditaan tietty määrä teoreettista koulutusta, jota on tarjolla erilaisilla kursseilla ja koulutuspäivillä. Erikoislääkärin oikeuksien saamiseksi on läpäistävä myös tentti, joka järjestetään Suomessa neljä kertaa vuodessa.