in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
 
 
 
 
 
 Verksamhetsplan

1. Skolning och utbildning

- Att ordna de årliga nationella audiologidagarna
- Att ordna de årligen återkommande skolningsdagarna i teknisk audiologi

2. Publikationsverksamhet

- publikationer från de nationella audiologidagarna och från skolningsdagarna i teknisk audiologi

3. Upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete på audiologins område

- upprätthållande och utvecklande av föreningens hemsidor
- intern informationsverksamhet
- att göra föreningen och verksamheten bekant för de professionella inom området och för forsknings- och rehabiliteringsenhetrena
- spridande av information genom samarbete med pressen

4. Att stöda audiologisk forskning och utveckling med hjälp av stipendier

5. Rekrytering av nya medlemmar

6. Internationell verksamhet inom EFAS, NAS

7. Deltagande i olika nationella projekt som stöder audiologin

8. Att ge expertutlåtanden i audiologiska frågor

9. Samarbete med andra ämnesföreningar