in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
 
 
 
 
 
 Hörselvården i Finland

Inom hörselvården arbetar flere personalgrupper. En del av dem är uppräknade nedan

- medicinsk audiolog
- otorinolaryngolog (ÖNH-specialist)
- foniater
- öronproppstekniker
- rehabiliteringshandledare
- audionom
- psykolog
- talterapeut
- teknisk audiolog

Hörselvården regleras av att antal lagar och förordningar. De viktigaste i Finland är

- lagen om specialiserad sjukvård
- förordningen om medicinsk rehabilitering
- Invaliditetsklasserna enligt lagen om olycksfallsförsäkring, Beslut av Social- och hälsovårdsministeriet
(social- och hälsovårdsministeriets beslut 23.12.1986 (1012/1986) om de invaliditetsklasser som anges i 18 a § (526/1981) i lagen om olycksfallsförsäkring)