in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
 
 
 
 
 
 Finlands audiologiska förening r.f.

Finlands audiologiska förening är en multiprofessionell sammanslutning, vars uppgift är att främja utveckling och forskning inom audiologin samt att fungera som förbindelselänk mellan personer som arbetar och verkar inom audiologins område.

För att kunna uppnå dessa målsättningar ordnar föreningen utbildningstillfällen såsom de årliga audiologidagarna, ger ut publikationer, avger expertutlåtanden i audiologiska frågor och delar ut stipendier.

Föreningens stadgar