in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
 
 
 
 
 
 Audiologi

< audire (latin) höra + logos (grekiska) kunskap: kunskap om hörseln, hörselvetenskap

Audiologin är en vetenskapsgren och ett läroämne på universitetsnivå. Olika länder klassificerar audiologin på olika sätt. Audiologin representeras i vissa länder av läkare medan fysiker, ingenjörer och talterapeuter i andra länder utgör den audiologiska expertisen.

Den internationella organisationen ISA (International Society of Audiology) definierar audiologin på följande sätt: ”Audiologin innefattar kunskap och information om människans hörsel, dess skyddande och rehabilitering. Även effekterna av farmakologisk och kirurgisk behandling faller inom audiologins ramar, dock inte den kirurgiska tekniken.”

Den europeiska sammanslutningen EFAS (European Federation of Audiology Societies) definierar audiologin som en vetenskap om hörseln, om förebyggande och rehabilitering av hörsel- och balansnedsättningar.