in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
Liity jäseneksi!
Yhteystiedot
Linkkejä
Arkisto
 
 SUOMEN AUDIOLOGIAN YHDISTYS RY –
FINLANDS AUDIOLOGISKA FÖRENING R.F.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

1. Toiminnan pääpaino
Kyseessä oli yhdistyksen 28. toimintavuosi. Toiminnan pääpaino oli audiologian alan koulutuksessa, tutkimuksen tukemisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

2. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 244 jäsentä (236 varsinaista jäsentä, 7 kunniajäsentä ja 1 kannatusjäsen).

3. Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimi Sari Mykkänen. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Samuli Hannula(vpj), Kerttu Huttunen, Antti Hyvärinen, Jukka Kokkonen, Lars Kronlund, Irja Nuojua ja Tarja Wäre. Varajäseninä toimivat Kati Pajo, Jaakko Salonen ja Lauri Viitanen. Aiempien päätösten mukaisesti hallituksen kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet.

Tilintarkastajina toimivat KHT Mika Kaarisalo ja Satu Rimmanen ja varatilintarkastajina KHT Kauko Lehtonen ja Anne Malin. Yhdistyksen sihteerinä toimi Kerttu Huttunen. Rahastonhoitajana toimi Kati Aura/KA-Tilit Ky.

4. Hallituksen kokoukset
Hallitus on pitänyt vuoden 2010 aikana kokoukset 8.2., 24.3., 25.3., 25.5. (puhelinkokous), 28.9. ja 22.11. sekä sähköpostikokouksen 14.4.

5. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3.2010 Helsingissä. Läsnä oli 36 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa yhdistykseen hyväksyttiin 11 uutta jäsentä. Jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 150 euroa. Raha-asioiden hoitoon varattiin tarjouksen ja arvioidun tuntimäärän perusteella 2500 euroa. Yhdistyksen ulkopuolisten tilintarkastajien korvaukset maksetaan esitetyn laskun mukaan.

6. Koulutus- ja julkaisutoiminta
XXXI Audiologian päivät järjestettiin Helsingissä HUS/HYKS:n kuulokeskuksen järjestelyvastuulla. Päivien aiheina olivat konduktiivinen ja kombinoitu kuulovika, peri- ja neonataaliset infektiot kuulovian aiheuttajina, lasten toispuoleisen kuulovian kuntoutus sekä puheaudiometriset testit. Audiologian päivistä valmistui julkaisu. Teknisen audiologian koulutus-päivät (1. osa) pidettiin 22.–23.11.2010 Helsingissä. Päivien aiheina olivat kuulokojeteknologia sekä diagnostiikka ja laadunvarmistus.

SAY:n edustajia oli kirjoittamassa artikkelia ”Puheaudiometristen tutkimusten suorittaminen”, joka julkaistiin audiologian päivien 2010 julkaisussa.

7. Edustus muissa järjestöissä
Eurooppalaisen EFAS-kattoyhdistyksen yleiskokouksessa (General Assembly) kesäkuussa Cernobbiossa, Italiassa, SAY:tä edusti varapuheenjohtaja Samuli Hannula. SAY:n hallituksen valtuuttamana Erna Kentala toimi SAY:n edustajana NAS-järjestön hallituksessa ja vuosikokouksessa.

8. Tiedotus ja kannanotot
Vuoden aikana jäsenistöön pidettiin yhteyttä neljällä jäsenkirjeellä. Yhdistyksen kotisivuja päivitettiin ja laajennettiin.

9. Yhdistyksen apurahat ja stipendit
Yhdistyksen apurahoista 1000 euroa myönnettiin FM, puheterapeutti Ritva Torpalle. Valmisteltavana olevassa väitöskirjassa tutkitaan musiikkia sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puheen havaitsemisen taitojen kehittäjänä. Audionomi, terveydenhoitaja (AMK) Sirkku-Marja Väätäiselle myönnettiin 500 euron apuraha luvun kirjoittamiseen Apuväline-kirjan uusimpaan painokseen.

10. Taloudellinen tila
Yhdistyksen taloudellinen tila esitetään erillisenä tuloslaskelmana ja taseena.

 

 

Suomen audiologian yhdistys ry:n puolesta

 

 

Sari Mykkänen, puheenjohtaja Kerttu Huttunen, sihteeri