Uutiset

2018-09-27 00:02:06

Audiologian alan tieteellisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan apuraha on myönnetty

Suomen audiologian yhdistys ry. on myöntänyt vuoden 2018 apurahan (4000€) työryhmälle:
FM Sari Vikman, dos. Juha-Pekka Vasama, FT Eila Lonka, FT Kati Pajo, prof. Kerttu Huttunen, FK Anna Markkula, FK Sirpa Pöykkö hankkeeseen:

Älylaitteen avulla tehtävien kuulonharjoitusten laatiminen ja käytettävyyden arviointi kuulokojetta ja/tai sisäkorvaistutetta käyttävien nuorten ja aikuisten kuulon kuntoutuksessa.

Onnea apurahan saaneille!